Author: Đức Kio

03 Oct

Ý NGHĨA HÌNH XĂM RỒNG

Ý NGHĨA HÌNH XĂM RỒNG Con rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam và đã từng...

[ read more ]
03 Oct

Ý NGHĨA HÌNH XĂM HỔ

Ý NGHĨA HÌNH XĂM HỔ ý nghĩa hình xăm con hổ. Hổ là biểu trưng cho sức mạnh, thường được dùng như một thứ bùa hộ mệnh, bảo vệ...

[ read more ]