Blog Single

04 Nov

Hình xăm mỏ neo thường có nghĩa là hòa bình, sức mạnh, quyết tâm và niềm đam mê

Một hình xăm mỏ neo thường có nghĩa là hòa bình, sức mạnh, quyết tâm và niềm đam mê. Mọi người thường sử dụng biểu tượng hoặc chữ kết hợp cùng mõ neo, chẳng hạn như hoa hồng, vô cực, la bàn, dây thừng và bánh lái tàu.

Bởi vì mỏ neo có nghĩa là mạnh mẽ, quyết tâm và đam mê, trong khi vô cực có nghĩa là không bao giờ kết thúc và luôn luôn vượt qua. Vì vậy, hình xăm vô cực kết hợp cùng mõ neo có nghĩa là một người luôn luôn mạnh mẽ hoặc không bao giờ bỏ cuộc. Với biểu tượng tình yêu hoặc chữ thêm vào hình xăm mõ neo, nó cũng có nghĩa là tình yêu không bao giờ kết thúc.

✤ ✤ ✤ LUCKY TATTOO QUẬN 5 ✤ ✤ ✤

Dịch vụ xăm & xỏ khuyên chuyên nghiệp

📲📲 Contact: 0943709537

📍📍 Address: 237 Trần Hưng Đạo B, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

📌 Website: www.luckytattoo.vn/

💫 Insta: www.instagram.com/luckytattoovn/

🎬Youtube: www.youtube.com/channel/UCUKFXbAYDQ9KIXa-_8_ThbQ

📧 Mail: luckytattoovn@gmail.com

Thời gian làm việc: 10AM- 8PM

Related Posts