Hình xăm Chiến binh Viking – (Viking tattoo)

ý tưởng hình xăm chiến binh cực ý nghĩa

Đầu tiên mà bạn nghe thấy từ ‘chiến binh’ là gì? Gan dạ? Xâm lăn? Tàn ác? Quyền lực? Có lẽ là tất cả. Một chiến binh, ngoài việc tận tình và bất khuất, họ còn có một tinh thần không khuất phục. Một người có tâm hồn không bao giờ biết run sợ và một trái tim trung thành theo đuổi điều m

à họ cho là đúng, bởi vì họ tin vào sức mạnh của nó. Trong thế giới hình xăm, chủ đề ‘chiến binh’rất phổ biến với ý nghĩa biểu tượng rộng lớn và phong phú những thiết kế như Spartan, Roman, Samurai, Celtic, Viking, người Mỹ bản xứ “da đỏ”, Aztec, nữ chiến binh, thiên thần, vv… là một trong những thiết kế hình xăm chiến binh phổ biến nhất…

ý nghĩa tượng trưng của hình xăm chiến binh.

Related Project