Hình xăm con mắt -(eye tattoo)

Hình xăm xăm con mắt được ví như là cánh cửa sổ dành cho tâm hồn vậy. Nhìn vào hình xăm đôi mắt này bạn cũng có thể thấy được bản chất thiện – ác, thông minh hay tinh nhanh của người mang nó. Hoặc nó có ý nghĩa là đánh lạc hướng kẻ thù và giúp người sở hữu nó nắm giữ tinh thần. Nó còn ví như là có người vẫn luôn dõi theo và bảo vệ ta.

Related Project