Hình xăm hoa anh túc – (poppy tattoo)

Hoa anh túc có ý nghĩa gì

Đối với nhiều nền văn hóa, hoa anh túc là biểu tượng của:

Biểu tượng của hoa anh túc khác nhau rất nhiều giữa các quốc gia, nhưng hầu hết trong số họ chia sẻ ít nhất một hoặc hai ý nghĩa chung cho hoa đặc biệt này.

Related Project