Hình xăm kiếm Nhật

Thanh kiếm trước hết là biểu tượng của binh sĩ và những phẩm chất của những chiến binh ấy là lòng dũng cảm, cũng như chức năng của nó là quyền lực. Quyền lực của thanh kiếm cũng có 2 mặt: nó tiêu hủy, nhưng có thể thiêu hủy sự bất công sự độc ác, sự ngu tối và vì vậy, có tác dụng tíc cực; và nó xây dựng, nó kiến lập và duy trì hòa bình, công lý.  Kết hợp với cán cân, thanh phân biệt thiện ác, trừng trị kẻ tội phạm.

Thanh kiếm là biểu tượng của chiến tranh và  cũng tượng trưng cho cuộc thánh chiến – cuộc chiến nội tâm. Vì thanh kiếm có hai mặt: tiêu hủy và tạo dựng vì vậy nó là biểu hiện của Lời Chúa .

Thanh kiếm, đó cũng là ánh sáng và tia chớp. Lưỡi kiếm sáng loáng; các Thập tự quân gọi đó là một mảnh của Chữ Thập Ánh Sáng. Lưỡi kiếm thiêng của người Nhật cũng từ ánh chớp mà ra. Thanh kiếm theo nhiều truyền thuyết cũng là lửa, chém tan bóng tối.

Hình xăm kiếm Nhật

Related Project