Hình xăm ngọc bội Norigae – (Norigae tattoo)

Chức năng của Norigae’ là một bùa may mắn hy vọng mang đến một điều gì đó như trẻ mãi không già, sự giàu có hoặc nhiều con cái (phụ thược vào hình dáng), cũng như là một phụ kiện thời trang. Thông thường, norigae được truyền trong gia đình hoặc con dâu để thừa kế nó.

Related Project