Blog Single

06 Jul

Bàn tay Hamsa giúp ta… thu hút người khác phái .

Bàn tay Hamsa giúp ta… thu hút người khác phái . 
Bàn tay Hamsa được cho là giúp xua đuổi cái ác và năng lượng tiêu cực; mang đến những điều phước lành cho người sở hữu.
Khi Hamsa chỉ xuống đất, nó tỏa ra năng lượng thu hút phụ nữ và vận may. Khi Hasma chỉ lên trời, nó lại thu hút đàn ông, và mang tính chất chiêu tài & hộ mạng !

Related Posts