Blog Single

10 Jul

Hình xăm đôi mắt – diễn giải cuộc đời một con người 

Hình xăm đôi mắt – diễn giải cuộc đời một con người
Khi người ta ngủ, tư duy đọng lại trong não. Lúc thức, tư duy biểu hiện qua đôi mắt. Cổ nhân gọi tư duy là “thần”, cho nên đôi mắt là cung Thần Du, tức là nơi dừng chân của tư duy.
Vì vậy hình xăm con mắt có ý nghĩa rất thâm sâu, mang sức mạnh ảnh hưởng đến tâm hồn và trí tuệ của người sở hữu.
“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, tất cả cái thiện – ác, thông minh hay ngu đần của con người đều biểu hiện ra ở con mắt.
Chọn xăm hình đôi mắt, bạn cần hiểu rõ sự biểu đạt của thiết kế, bởi chính “ánh mắt” đó sẽ diễn tả chính xác trạng thái, biểu hiện quá trình phát triển cuộc sống bạn mong muốn hơn bất cứ điều gì .

Related Posts