Archives: Team

07 Oct

Trần Đức Anh (KIO)

Artits Trần Anh Đức,được biết dưới tên KIO, được xuất thân trong gia đình làm nghệ thuật. Anh đã bắt đầu làm quen với mỹ thuật từ những năm...

[ read more ]
07 Oct

Việt Trần (Chip)

Có lẽ là người thợ xăm làm việc gắng bó lâu nhất tại Youngink Tattoo. Xuất thân gia đình không có truyền thống về nghệ thuật nhưng có niềm...

[ read more ]