Blog Single

07 Jul

Unalome – Thiền tự tính, Định tự tâm. Biểu tượng của con đường giác ngộ .

Unalome biểu trưng cho cuộc đời con người. Xuất phát từ trung tâm của xoắn ốc. Tiếp dẫn đến sự phát triển hình thành ý thức bởi môi trường sống xung quanh.
Khi đạt đến đỉnh điểm, con người ta sống không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Tâm tính, hành động hòa hợp làm một. Không còn những băn khoăn, bộn bề, không còn những lúc chẳng thể sống theo lòng chân thiện.
Và khi đó con người ta giác ngộ. Thiền tự tính, Định tự tâm – điều ấy có nghĩa là Unalome 

 

Related Posts