Blog Single

10 Jul

Compass tattoo – Hình xăm bản đồ

Có mấy ai lại không muốn được tự do tự tại ngao du từ phương này đến phương khác mà không phải bận tâm đến cuộc sống bận bịu thường ngày. Hãy thể hiện bạn là một người thích khám phá, chinh phục vòng quanh thế giới với những mẫu hình bản đồ dưới đây. Dù chỉ là outline đơn giản hay kết hợp nhịp nhàng với các style khác nhau từ đánh khối đến dotwork, v.v…

Related Posts